Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักกระชุ่มกระชวยดี มีความสดชื่น แจ่มใส ตามประสาคนมีความรัก หวานแหว๋วเป็นที่อิจฉาของคนอื่น ๆ

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่องดีตลอด อาจจะมีลาภลอยมาให้ชุ่มฉ่ำใจ แต่อย่าประมาทไปให้ระวังการใช้จ่ายเอาไว้บ้างก็จะดี

การงาน (Work) : ในการทำงานช่วงนี้หากมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ต้องหวั่นไหวเพราะท่านจะสามารถฝ่าวิกกฤตต่าง ๆ ไปได้ด้วยความรอบรู้

สุขภาพ (Heath): อาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกะทันหัน จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดี จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก