Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขดี โรแมนติกหวานชื่น ส่วนคนโสดก็จะพบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ แต่ขอให้ใจเย็น ๆค่อย ๆ ดูกันไปก่อนอย่ารีบร้อน

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่อง อันเนื่องมาจากผลงานที่คุณได้ทำไว้ และจากงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

การงาน (Work) : การทำงานร่วมกับคนอื่นจะส่งผลให้ผลงานของท่านโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นหากมีงานที่ต้องทำกับผู้อื่นขอให้ตั้งใจทำจะเป็นผลดีกับตัวท่านเอง และหากคิดจะลงทุน หรือขยายกิจการต่าง ๆ ก็ขอให้จัดการได้เลย

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะมีอาการของโรคหัวใจกำเริบ พยายามอยู่ในสายตาของหมอไว้เพื่อความปลอดภัย