Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของคุณ ต้องอาศัยความเข้าใจกันให้มาก ๆ ควรลดทิฐิต่อกัน ความรักต้องอาศัยกำลังใจมาก ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีเกือบตลอดทั้งเดือน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่ท่านทำงานหนักมาโดยตลอด

การงาน (Work) : หากมีโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องทำในช่วงนี้ก็ขอให้ลงมือทำได้เลย เพราะงานของท่านจะประสบความสำเร็จตามที่คาดหมายไว้

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ร่างกายของท่านอิดโรยมาก ต้องพยามยามหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองสักหน่อย แบ่งเวลาให้กับสุขภาพสักนิด