Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหาในด้านความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่อง แต่อย่าประมาทจนเกินไปให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย

การงาน (Work) : ถ้ามีโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำในช่วงนี้ขอให้สบายใจได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีอีกด้วย

สุขภาพ (Heath): ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหมงานมากนัก และควรจะอยู่ในสายตาของแพทย์ เพราะอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหันได้