Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสดชื่น สมหวังดี ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดี คนที่ยังเป็นโสดจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม ขอให้วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วจะดีเอง

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง โอกาสเงินหมดกระเป๋าค่อนข้างเป็นไปได้มาก อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสิน กระแสการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร

การงาน (Work) : ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ เช่น เรื่องการศึกษา เพื่อน และพี่น้อง หรือโครงการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปในทางที่ดี เช่นถ้ากำลังศึกษาอยู่ก็จะมีความสำเร็จทางการศึกษา มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต อาจจะต้องมีงานที่รับผิดชอบมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแล้วร่างกายของท่านแข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ