Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ควรจะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่เอาไว้บ้าง ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน คนที่ยังเป็นโสดจะพบคนที่ถูกใจ เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี สถาบันการเงินต่าง ๆ ยอมรับในเครดิต หากบริหารการเงินดี ๆ จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ ไม่ควรเครียดกับงาน ควรดูแลสุขภาพให้ดี เพราะถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นจะต้องใช้เวลารักษาที่ยาวนาน

สุขภาพ (Heath): หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และระวังโรคภูมิแพ้เอาไว้ให้ดี เพราะอาจจะก่อความรำคาญให้กับคุณได้