Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน อาจจะถึงกับต้องแยกทางกันส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีความสุขดีตามสมควร

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอด เป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุน เพิ่มทุน หรือขยายกิจการ มีรายได้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในความรัก ญาตพี่น้องและหน้าที่การงาน อีกทั้งท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้งานที่ทำเป็นไปตามที่ต้องการ

สุขภาพ (Heath): ร่างกายระยะนี้แข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอย่างนี้ตลอดไป เพราะร่างกายที่แข็งแรงทำให้จิตใจสมบูรณ์