Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะพบกับเรื่องตื่นเต้น และสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ควรลดทิฐิลง เพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัว และพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): กระแสการเงินคล่องเป็นช่วง ๆ แต่ก็ไม่ถึงกับขาดมือ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรก่อหนี้

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่อง หนี้สิน หรือเรื่องการเงินได้ มีความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังสุขภาพเอาไว้ให้มาก ๆ อย่าทำงานจนเกินกำลังไม่เช่นนั้นอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้ เป็นอะไรให้รีบไปรักษาอย่าเก็บเงียบ ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องสิ้นเปลืองกว่าเดิม