Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีความสำเร็จ สมหวัง ชีวิตครอบครัวอาจจะมีการผลัดพรากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เหมาะกับการลงทุนและทำธุระกิจต่างๆๆ

การงาน (Work) : อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ระยะนี้ให้หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และให้ระวังโรคภูมิแพ้เอาไว้ให้ดี