Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะสมหวังตามความปราถนา มีความสุขสดชื่นดี มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้ถือว่าดี มีเงินสะพัดตลอดทั้งเดือน หากรู้จักวางแผนการใช้เงินรับรองจะมีเงินเก็บเป็นจำนวนมาก

การงาน (Work) : สำหรับงานประจำที่ทำจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ สำหรับในด้านการลงทุน ก็จะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบเพื่อให้เกิดการเสี่ยงที่น้อยลง

สุขภาพ (Heath): คุณควรจะหาเวลาพักผ่อนให้มาก ๆ อย่าหักโหมมากเกินไป หากเจ็บไข้ควรรีบปรึกษาแพทย์ ไม่ควรซื้อยามากินเอง