Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขสดชื่นดี มีความเข้าใจ และเห็นใจกันมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วให้หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่องดีเยี่ยม จะได้เงินมาจากการซื้อขายสินค้า โฆษณา ส่วนใครถ้าค้าขายในต่างประเทศก็จะได้ผลกำไร อย่างน่าชื่นใจเลยล่ะ

การงาน (Work) : จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานซึ่งก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และถ้าหากใครยังศึกษาอยู่ก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาด้วย

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังให้ดี อาจจะเป็นลมได้ จะไปไหนมาใหนก็อย่าไปคนเดียว อาจจะเป็นอันตรายได้