Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เกิดการแตกแยก และความเข้าใจผิด ต้องระวังเอาไว้ให้ดี

การเงิน (Money): เรื่องเงินที่ท่านคาดหวังไว้ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตามที่หวัง แต่อาจจะมีโชคแบบฟลุ๊ก ๆ มาแทนส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากแฟนของคุณนั่นละคนที่มีธุรกิจกับเพื่อนหรือเป็นหุ้นส่วนกันอาจจะขาดสภาพคล่องบ้าง

การงาน (Work) : ท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือได้ทำงานใหม่ ๆ ได้วางแผนในการทำงานใหม่อีกด้วย ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวด้วย

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังสักหน่อยไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก ควรจะพักผ่อนให้มาก ๆ เข้าไว้